burberry outlet chanel sito ufficiale burberry outlet online burberry pas cher
o igrzyskach panel szko쯡> rankingi fotki regulamin harmonogram kontakt

PARTNERZY
PATRON

Starosta
Tatrzanski

PATRON HONOROWYPATRONI MEDIALNI
Dotyczy wyników klasyfikacji generalnej.

Nasz program komputerowy liczcy punkty w klasyfikacji generalnej nie moe pokaza miejsc zajmowanych ex aequo. Dlatego tez odczytujc wyniki naley pamita, e zawodnicy majcy tyle samo punktów zajli miejsce zapisane jako wysze. Tak wic:
- w grupie I dziewczynek - III miejsce zajy: Lena Basiak i Ala Daek, a VII miejsce zajy: Zosia Skrzypek i Katarzyna Góra ( dalej analogicznie),
- w grupie IV chopców- III miejsce zajli: Maciej Zatorski i Jerzy Karp


Krótka historia Zimowych Igrzysk Szkó Niepublicznych

Zimowe Igrzyska Szkó Niepublicznych odbywaj si od 1994 roku. Ich inicjatorem by ówczesny dyrektor ZSSO STO w Zakopanem – pan Kazimierz Konarski. Faktycznym pocztkiem Igrzysk, które od 22 lat odbywaj si przy wspóudziale Zarzdu Gównego STO, by list intencyjny do Prezesa STO, w którym dyrektor Konarski przedstawi ide zawodów, co zostao zaakceptowane przez Zarzd.

I Zimowe Igrzyska odbyy si w 1994 roku i byy to zawody szkó Spoecznego Towarzystwa Owiatowego. Uczestniczyo w nich 11 szkó rednich i 4 szkoy podstawowe. Od tego roku s
z nami: organizator zawodów – Spoeczne Liceum Ogólnoksztacce STO w Zakopanem, Spoeczna Szkoa Podstawowa nr 4 STO w Krakowie i III Spoeczne Liceum Ogólnoksztacce STO w Krakowie.


Do II Zimowych Igrzysk odbywajcych si w 1995 roku, w których uczestniczyo ju 17 szkó podstawowych i 11 liceów, doczya i jest z nami do dzi Spoeczna Szkoa Podstawowa nr 2 STO w Warszawie. Od roku 1996 jest natomiast z nami Szkoa Podstawowa nr 24 STO w Warszawie wraz z opiekunem, panem Filipem Wojewod.

Po przerwie w latach 1998–1999, kiedy to zawody zorganizowano w Karpaczu, w roku 2000 odbyy si V Zimowe Igrzyska Szkó Niepublicznych. Od tej pory s z nami: Spoeczna Szkoa Podstawowa Nr 26 STO w Warszawie z opiekunk, pani Paulin Dbrowsk, Spoeczna Szkoa Podstawowa Nr 1 STO z odzi, Niepubliczna Szkoa Podstawowa Nr 81 Fundacji "Rodzice Dzieciom” z opiekunem, panem Dariuszem Ozg, Szkoa Podstawowa Nr 20 im. J. Gutenberga Fundacji Szkolnej i Gimnazjum Nr 14 im. J. Gutenberga Fundacji Szkolnej w Warszawie
z opiekunem panem Piotrem Rybickim, Spoeczne Liceum Ogólnoksztacce Nr 5 STO
w Milanówku.

W tym samym roku do zawodów doczyy powstae w skutek reformy edukacji gimnazja: Spoeczne Gimnazjum Nr 1 STO z odzi oraz Spoeczne Gimnazjum STO w Zakopanem.


Od VI Zimowych Igrzysk Szkó Niepublicznych, które odbyy si w 2001 roku w Biace Tatrzaskiej, s z nami: Szkoa Podstawowa Nr 112 Przymierza Rodzin im. Jana Pawa II i Gimnazjum Przymierza Rodzin im. Jana Pawa II w Warszawie, Spoeczne Gimnazjum nr 7 STO w Krakowie, Spoeczne Gimnazjum Nr 333 STO w Warszawie, I Spoeczne Liceum Ogólnoksztacce
i Spoeczne Gimnazjum Nr 20 – Bednarska w Warszawie z opiekunem, panem Markiem Górnickim, Gimnazjum Spoeczne MTE w Milanówku z opiekunem, panem Olafem Rodowaldem.


W roku 2002 podczas VII Zimowych Igrzysk Szkó Niepublicznych doczyli do nas: Spoeczna Szkoa Podstawowa Nr 3 "Dbinka" Poznaskiego Stowarzyszenia Owiatowego, Spoeczne Gimnazjum "Dbinka" Poznaskiego Stowarzyszenia Owiatowego w Poznaniu z opiekunk, pani Ann Paradowsk, Szkoa Podstawowa Stowarzyszenia Owiatowego "Twoja Szkoa"
w odzi oraz Zespó Szkó Lauder-Morasha w Warszawie z opiekunk, pani Marzen Szymankiewicz.


Od 10 lat czyli od X ZISN, które odbyy si w roku 2005 s z nami: Prywatna Szkoa Podstawowa Sióstr Niepokalanek nr 6 w Warszawie z opiekunem, panem Tomaszem Grzywn, Niepubliczna Szkoa Podstawowa nr 97 w Warszawie, Niepubliczna Szkoa Podstawowa Nr 47 Fundacji Primus i Niepubliczne Gimnazjum Nr 9 Fundacji Primus w Warszawie z opiekunk, pani Elbiet Kossowsk, II Spoeczne Liceum Ogólnoksztacce STO w Warszawie i Spoeczne Gimnazjum " Dwójka" STO w Warszawie, Spoeczna Szkoa Podstawowa Nr 16 w Warszawie.


W póniejszych latach doczyli do nas: Spoeczna Szkoa Podstawowa nr 12 im. E. Buhaka
w Warszawie, Niepubliczna Szkoa Podstawowa Warsaw Montessori School, Prywatna Szkoa Podstawowa nr 63 im. Wisawy Szymborskiej i Prywatne Gimnazjum Nr 5 im. Wisawy Szymborskiej w Warszawie, Szkoa Podstawowa ZNP w odzi, Szkoa Podstawowa Da Vinci przy WSNHiD i Gimnazjum Akademickie Da Vinci w Poznaniu, Szkoa Podstawowa i Gimnazjum ódzkiego Stowarzyszenia Owiatowego, Szkoa Podstawowa Towarzystwa Owiatowego "Edukacja" i Gimnazjum Towarzystwa Owiatowego "Edukacja" w odzi, Prywatna Szkoy Krzysztofa Augustyniaka w odzi i Spoeczne Gimnazjum nr 99 STO w Warszawie, Szkoa Podstawowa nr 2 Przymierza Rodzin im. Ks. Jana Twardowskiego w Warszawie.

W tym roku doczyo do nas Spoeczne Gimnazjum Hispaniola – Bednarska w Warszawie.